Nieuw bestuurslid pensioenfonds Cap Gemini Nederland

22 mei 2019

Cap Gemini Nederland publiceert op haar website:

“De verkiezingen voor een vertegenwoordiger namens de deelnemers in het bestuur zijn afgerond. 18,4% van de stemgerechtigden bracht zijn stem uit. Karima Chraa komt daarbij als winnaar uit de bus.

Karima doorloopt eerst een inwerkperiode. Na goedkeuring door DNB wordt ze door het bestuur benoemd. Onder voorbehoud van die goedkeuring heten we Karima van harte welkom in het bestuur.”

Fondsprofiel Cap Gemini Nederland:

Cap Gemini Nederland is een OPF met eind Q4 2018 een belegd vermogen van € 766 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0.2% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 3,673 actieve bijdragers en 772 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2018 een rendement van -2%. Eind Q4 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 98.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door NN

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer