Pensioenfonds Capgemini voert per 1 januari 2022 een raad van toezicht in

9 augustus 2021

Pensioenfonds Capgemini publiceert: “Stichting Pensioenfonds Capgemini voert per 1 januari 2022 een intern toezicht in de vorm van een raad van toezicht in. De raad van toezicht zal bestaan uit drie natuurlijke personen. Het fonds is op zoek naar kandidaten voor drie functies.

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland is een ondernemingspensioenfonds. Ons fonds kent een paritair bestuur geheel bestaande uit (voormalig) werknemers en pensioengerechtigden van Capgemini. Hierdoor is er sprake van een hoge mate van betrokkenheid bij het wel en wee van het fonds. Dezelfde mate van betrokkenheid heeft de werkgever.

Het beleid wordt bepaald door het bestuur van het pensioenfonds. De pensioenadministratie en het vermogensbeheer zijn uitbesteed aan externe partijen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van bestuursondersteuning.

Raad van toezicht

Tot op heden heeft het fonds het intern toezicht geregeld door middel van een jaarlijkse visitatie. Het fonds voert per 1 januari 2022 een intern toezicht in de vorm van een raad van toezicht in.

De raad van toezicht zal bestaan uit drie natuurlijke personen. Het fonds is op zoek naar kandidaten voor drie functies, te weten twee leden en een voorzitter van de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur op bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan.”

Cap Gemini Nederland

Cap Gemini Nederland is een OPF met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 1.070 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 3.866 actieve bijdragers en 1.064 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van -3%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 94.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 110.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door NN.

Source: Pensioenfonds Capgemini
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer