Pensioenfonds Capgemini: Verkiezingsuitslag bestuursfuncties

20 december 2021

Pensioenfonds Capgemini publiceert: ‘De verkiezingen voor een vertegenwoordiger namens de gepensioneerden in het bestuur zijn afgerond. Ruim 29% van de stemgerechtigden bracht zijn stem uit. Bernard Helders komt daarbij als winnaar uit de bus.

Daarnaast riepen we in september oud-werknemers op zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Want ook de zittingstermijn van Rene Starmans eindigt per 1 juli 2022. Rene stelt zich herkiesbaar. Er meldden zich geen andere kandidaten voor deze functie. Daarom begint Rene op 1 juli aan zijn tweede zittingstermijn als bestuurder namens de oud-werknemers.’

Cap Gemini Nederland

Cap Gemini Nederland is een OPF met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 1.111 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 3.866 actieve bijdragers en 1.064 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 0%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 109.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door NN.

Source: Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer