DC-regeling Dow Pensioenfonds vanaf 2018 bij United Pensions

Jan Hommen

3 januari 2018

Per 1 januari 2018 verhuist de beschikbare premieregeling van pensioenfonds Dow naar United Pensions. Zo bericht het pensioenfonds in haar nieuwsbrief over december. 

Het fonds geeft in het nieuwsbericht aan het afgelopen jaar op zoek te zijn geweest naar een geschikte uitvoerder voor de beschikbare premieregeling. De aanleiding voor deze keuze was nieuwe wetgeving per 1 januari 2018, die ervoor zorgde dat het pensioenfonds besloot niet langer de DC-regeling uit te voeren. Er zou met deze nieuwe wet te veel eisen aan beleggingsmogelijkheden voor deelnemers gelden, wat zou leiden tot structureel hogere kosten voor het pensioenfonds. Het fonds besloot daarom op te zoek te gaan naar een alternatief.

Uiteindelijk zijn werkgever en ondernemingsraden overeengekomen de pensioenen onder te brengen bij United Pensions. De keuze wordt in de nieuwsbrief als volgt onderbouwd: ‘United Pensions is geselecteerd vanwege de goede kwaliteit tegen lage kosten. Doordat er op Europese schaal wordt gewerkt, heeft United Pensions toegang tot betere beleggingsmarkten. Die kunnen weer leiden tot betere beleggingsresultaten en een hoger pensioen voor u. Verder zijn de beheerkosten bij United Pensions relatief laag. Waardoor er meer geld overblijft voor pensioen’.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Dow is een OPF met eind Q3 2017 een belegd vermogen van € 2508M waarvan 0% herverzekerd en 1% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 1618 actieve bijdragers en 2696 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €490 per deelnemer en de totale beleggingskosten 63bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2017 een rendement van 1%. Eind Q3 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 113% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Bron: PensioenUpdate nr. 30, december 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer