Dow pensioenfonds gaat aantal beleggingen in aandelen verminderen

8 november 2019

Dow publiceert op haar nieuwsbrief:

“U begrijpt dat onze resultaten sterk gerelateerd zijn aan economische ontwikkelingen wereldwijd. Vroeger werd nog wel eens gesteld dat op zeven goede jaren, zeven mindere jaren volgden. Dat is niet de realiteit. De economische markten zijn grilliger en economische veranderingen kunnen plotseling opduiken, zoals in het vierde kwartaal van 2018. Voor Stichting Dow Pensioenfonds wordt het steeds belangrijker dat we deze schommelingen goed op kunnen vangen, omdat we een krimpend pensioenfonds zijn. In 2017 is Stichting Dow Pensioenfonds daarom gestart met het afbouwen van het beleggingsrisico. Want hoe minder risico we nemen, hoe stabieler onze verwachte financiële resultaten. De tweede fase is eind 2018 van start gegaan en zal naar verwachting nog tot 2020 doorlopen. In de tweede fase gaat het Pensioen fonds het aantal beleggingen in aandelen verminderen. Uiteindelijk gaan we zo’n 75% in obligaties en 25% in aandelen beleggen. Het herijken van het beleggingsbeleid geeft ook ons de gelegenheid om bewuster te kijken naar hoe maatschappelijk verantwoord het geld wordt belegd.”

Fondsprofiel Dow:

Dow is een OPF met eind Q2 2019 een belegd vermogen van € 2,800 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 1,473 actieve bijdragers en 2,773 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2019 een rendement van 4.4%. Eind Q2 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 116.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer