OPF Dow: geleidelijk minder in aandelen en meer in obligaties

26 september 2018

Dow publiceert in de onlangs gepubliceerde “Pensioenupdate”:

“De pensioenregeling van Stichting Dow Pensioenfonds is een gesloten pensioenregeling. Dat betekent dat er geen nieuwe deelnemers meer worden toegelaten. Omdat het fonds gesloten is, moeten we financieel extra stevig in onze schoenen staan. Dit schrijft ook De Nederlandsche Bank (DNB) voor. Behalve dat we aan deze voorschriften moeten voldoen, willen er ook zeker van zijn dat we alle pensioenen nu én in de toekomst kunnen uitbetalen. Dit heeft ertoe geleid dat we minder risico nemen met onze beleggingen. En dat doen we door geleidelijk steeds minder in aandelen te beleggen en steeds meer in obligaties. Omdat de waarde van obligaties zekerder is dan de waarde van aandelen, is de waarde van het pensioen ook zekerder. Over deze stap, hebben we goed contact met DNB.”

Fondsprofiel Dow:

Dow is een OPF met eind Q2 2018 een belegd vermogen van € 2541 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2017 1503 actieve bijdragers en 2768 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2017 €553 per deelnemer en de totale beleggingskosten 63bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2018 een rendement van 2%.Eind Q2 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 118% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer