Het Nederlandse Pensioenfonds stelt beleggingsmix 2017 vast

6 februari 2017

Het Nederlandse Pensioenfonds (Hnpf), het Algemeen Pensioenfonds van a.s.r., heeft haar beleggingsmix voor 2017 van de collectiviteitkring vastgesteld: “Het beleggingsbeleid van de collectiviteitkring van Hnpf houdt rekening met de gewenste mate waarin risico’s moeten worden uitgesloten en de beleggingsovertuigingen van Hnpf. In combinatie met de economische omstandigheden en rendementsverwachtingen vertaalt de fiduciair manager Kempen dit naar een optimale portefeuille-invulling van het beleggingsbeleid.”

In het artikel worden al een aantal beheerders genoemd: “Er wordt belegd in beleggingsfondsen van verschillende gerenommeerde partijen zoals Northern Trust voor de allocatie naar aandelen en beursgenoteerd vastgoed, Neuberger Berman voor hoog rentende waarden en AEGON voor de allocatie naar Nederlandse hypotheken.”

Daarnaast wordt a.s.r. genoemd als beheerder van de matchingportefeuille: “De matchingportefeuille wordt beheerd door a.s.r. vermogensbeheer door gebruik te maken van staatsobligaties en renteswaps. In eerste instantie wordt gekozen voor passief beheer omdat de kosten hiervan lager zijn dan bij actief beheer. Zijn er overtuigende redenen dat de hogere kosten van actief beheer zijn gerechtvaardigd dan wordt actief beheer toegestaan.” Tot slot omvat de matchingportefeuille 30% van de beleggingen en de returnportefeuille 70%.

Het Nederlandse Pensioenfonds is een algemeen pensioenfonds met klanten als De Efteling, DAS & VNV, bestaande uit 5000 pensioendeelnemers. KCM is verantwoordelijk voor het fiduciair management, de pensioenuitvoering is uitbesteed aan a.s.r. Pensioenen en het operationeel vermogensbeheer aan a.s.r. Vermogensbeheer.

Bron: https://hetnederlandsepensioenfonds.nl/nieuws/2017/01/31/de-beleggingsmix-2017-voor-de-collectiviteitkring-is-vastgesteld

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer