NIBC brengt DC kapitaal onder bij NN

Robin Buijs

25 oktober 2016

Het DC kapitaal van Mijn Pensioen NIBC wordt overgebracht naar Essentie Pensioen bij NN, zo schrijft OPF NIBC op haar website. De overdracht was al langer gepland: “De pensioenregeling van NIBC is per 1 januari 2015 veranderd. Een van de wijzigingen is dat je DC kapitaal ondergebracht gaat worden bij de Premie Pensioen Instelling van Nationale Nederlanden”. De deelnemers van Mijn Pensioen NIBC zijn in mei 2016 om hun instemming gevraagd. De daadwerkelijke overdracht van het vermogen, gaat in de komende maanden gebeuren. Zo blijkt uit het bericht.

De partijen hebben de overgang van de regeling gezamenlijk onderzocht: “NIBC en Pensioenfonds NIBC hebben samen onderzocht wat de alternatieven waren om het pensioenkapitaal in deze DC-regeling in de toekomst te beheren. De gezamenlijke conclusie was dat het voor zowel deelnemers als voor het Pensioenfonds het beste is om de pensioenkapitalen onder te brengen in de Premie Pensioen Instelling van Nationale Nederlanden (NN PPI)”.

NIBC is een OPF met eind Q2 2016 een belegd vermogen van € 355M waarvan 0% herverzekerd en 9% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 531 actieve bijdragers en 256 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €0 per deelnemer en de totale beleggingskosten 14bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2016 een rendement van 4%. Eind Q2 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 103% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Bron:

https://mijnnibcpensioen.nl/actueel/dc-kapitaal-van-mijn-pensioen-nibc-naar-essentie-pensioen-bij-nn/

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer