Instemming met overgang van Pensioenfonds NIBC naar De Nationale APF

20 april 2021

Op maandag 19 april 2021 heeft de Vergadering van belanghebbenden van Stichting Pensioenfonds NIBC in liquidatie (PF NIBC) plaatsgevonden. In deze vergadering is een toelichting gegeven op het uitstel van de geplande overgang naar Stichting De Nationale APF (DNAPF) en zijn de gewijzigde plannen voor de toekomstige uitvoering van uw pensioenregeling (overgang naar DNAPF Kring B) besproken. Vervolgens is de Vergadering gevraagd om instemming met deze overdracht.

Tijdens de vergadering zijn in totaal 48 geldige stemmen uitgebracht waarvan 100% heeft ingestemd met de overdracht. Concreet betekent dit dat de Vergadering van belanghebbenden heeft besloten dat een collectieve waardeoverdracht van alle pensioenverplichtingen naar DNA Kring B kan worden uitgevoerd, onder voorwaarde van een verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank. Het bestuur van PF NIBC zal de aanvraag hiervoor op korte termijn indienen.

Via de website van PF NIBC blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Je kunt hier ook de vergaderstukken van de Vergadering van belanghebbenden vinden.

NIBC

NIBC is een OPF met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 443 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 601 actieve bijdragers en 270 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 4%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 95.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Pensioenfonds NIBC
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer