OPF General Electric verkent mogelijkheden toekomst

2 maart 2017

Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland onderzoekt verschillende mogelijkheden voor de toekomst: “Al enige tijd vinden er gesprekken plaats tussen een afvaardiging van de GE bedrijven in Nederland en hun werknemersvertegenwoordigers over mogelijke wijzigingen in de onderbrenging van de toekomstige pensioenopbouw van GE medewerkers in Nederland.”

Redenen voor het oriënteren zijn de afname van het aantal deelnemers en de daardoor toenemende kosten per deelnemer: “Op dit moment telt het pensioenfonds 733 actieve deelnemers. Eind 2013 waren dat er nog 1.034. De afname van het aantal actieve deelnemers heeft gevolgen: zo nemen de premie-inkomsten van het pensioenfonds af, terwijl de kosten van de pensioenregeling per actieve deelnemer juist stijgen.”

De alternatieven die het fonds noemt, zijn onder andere verzekeraars, premiepensioeninstellingen (PPI), aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) en aansluiting bij een Algemeen Pensioenfonds (APF). Daarnaast geldt voor GE Pensioen dat aansluiting bij een pan-Europees fonds ook tot de mogelijkheden behoort: “Een pan-Europees fonds, ook wel aangeduid als IORP, betekent dat, indien daarvoor zou worden gekozen, GE Pensioen deel gaat uitmaken van een grensoverschrijdend pensioenfonds van General Electric. General Electric heeft een grensoverschrijdend pensioenfonds, dat gevestigd is in België.” Pensioenfonds GE Artesia Bank koos er eerder al voor haar pensioenen onder te brengen bij het Europese pensioenfonds van General Electric in België.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

General Electric Nederland is een OPF met eind Q3 2016 een belegd vermogen van € 325M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 630 actieve bijdragers en 53 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €1208 per deelnemer en de totale beleggingskosten 20bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2016 een rendement van 2%. Eind Q3 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 93% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 127% bedroeg. De vermogensbeheerders van het fonds zijn KBC en Robeco en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Bron: https://www.gepensioen.nl/sites/gepensioen.nl/files/ge_pensioen_nieuwsbrief_maart2017.pdf

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer