Pensioenfederatie verwelkomt Europese anti-ontbossingsregels

12 december 2022

De Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord op de Ontbossingsverordening. Het akkoord legt regels op aan Europese handelaren en verwerkers van palmolie, hout, koffie, cacao, rubber en soja. De regels gaat pensioenfondsen helpen om biodiversiteitsrisico’s in de portefeuille te voorkomen.

Het akkoord legt geen regels op aan de financiële sector, maar bepaalt dat de rol van financiële instellingen al binnen twee jaar heroverwogen moet worden. De Pensioenfederatie pleit voor om één uniform Europees wettelijk kader voor due diligence onder de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Als onderdeel hiervan zouden beleggers ook milieumisstanden moeten mitigeren. De Pensioenfederatie deed onlangs samen met het Verbond van Verzekeraars een oproep aan Europese beleidsmakers met deze strekking.

Source: Pensioenfederatie
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer