Pensioenfonds Cap Gemini: Sigrid Richters wint verkiezingen

3 september 2018

Pensioenfonds Cap Gemini publiceert op haar website:

“De verkiezingen voor een vertegenwoordiger namens de deelnemers in het bestuur zijn afgerond. 21% van de stemgerechtigden bracht zijn stem uit. Sigrid Richters komt daarbij als winnaar uit de bus. Sigrid zal eerst een inwerkperiode doorlopen. Begin 2019 zal het bestuur haar bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) voordragen. Na goedkeuring door DNB wordt ze door het bestuur benoemd. Onder voorbehoud van die goedkeuring heten we Sigrid van harte welkom in het bestuur.”

Fondsprofiel Cap Gemini Nederland:

Cap Gemini Nederland is een OPF met eind Q1 2018 een belegd vermogen van € 760 Mil waarvan 0% herverzekerd en 19% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 3705 actieve bijdragers en 710 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €283 per deelnemer en de totale beleggingskosten 49bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2018 een rendement van 0%.Eind Q1 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer