Pensioenfonds Grolsch: (Her)benoemingen in het bestuur

9 december 2021

Op 31 december 2021 eindigt de zittingstermijn van de heer Wim Vermeulen, bestuurder namens de werknemers van Pensioenfonds Grolsch. De heer Vermeulen heeft de maximale zittingsduur bereikt en treedt af als bestuurder. De Ondernemingsraad droeg mevrouw Sofia Stolting voor als opvolger van de heer Vermeulen.

Op 31 december 2021 eindigt de zittingstermijn van de heer Frank Verschuren als bestuurder van Pensioenfonds Grolsch. De heer Verschuren is bestuurslid namens de werknemers en heeft aangegeven open te staan voor herbenoeming.

Grolsche bierbrouwerij

Grolsche bierbrouwerij is een OPF met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 448 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 563 actieve bijdragers en 668 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 1%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 111.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer