Pensioenfonds Total: meer tijd nodig voor besluit toekomst

4 november 2020

Op 29 september hebben werkgevers, werknemers en bestuur (+Verantwoordingsorgaan) gesproken over de toekomst van de pensioenregeling en het pensioenfonds. De sociale partners van Zeeland Refinery en Total Nederland hebben het voornemen om de uitvoering van de pensioenregeling onder te gaan brengen bij een andere pensioenuitvoerder.

Dit geldt voor de toekomstige opbouw van pensioenen. Het bestuur van Total Pensioenfonds onderzoekt of ook de opgebouwde pensioenen bij dezelfde pensioenuitvoerder ondergebracht kunnen worden.

Het is in dit overleg in ieder geval duidelijk geworden dat Total Pensioenfonds Nederland voor een beperkte periode zal voortbestaan.

Aanvullend onderzoek nodig voor toekomstbestendige oplossing

Het besluit of we overgaan naar een Bedrijfstakpensioenfonds (PGB) of naar een Algemeen Pensioenfonds (APF) kon door de verschillende partijen nog niet gemaakt worden.

Er zijn nog een aantal vragen te beantwoorden over met name daadwerkelijke kosten van transitie en de behoefte aan zeggenschap bij de sociale partners waardoor er in oktober/november aanvullend onderzoek wordt gedaan. Men verwacht in januari de knoop te kunnen doorhakken.

TOTAL

TOTAL is een OPF met eind Q2 2020 een belegd vermogen van € 529 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 718 actieve bijdragers en 463 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2020 een rendement van 7%.

Eind Q2 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Blue Sky Group en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door RiskCo.

Source: Pensioenfonds Total
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer