Total Pensioenfonds: Update overgang pensioenfonds naar APF

11 juni 2021

Total Pensioenfonds meldt het volgende op haar website:
“Het bestuur van uw pensioenfonds heeft, in samenspraak met de sociale partners, er onlangs voor gekozen uw pensioen onder te brengen bij een Algemeen Pensioenfonds (APF). In dit bericht leest u waar we staan met de transitie van uw pensioen naar een APF.

Een APF is een Algemeen Pensioenfonds waar verschillende pensioenregelingen apart worden uitgevoerd in een zogenaamde collectiviteitskring. Met de overgang naar een APF gaan wij met elkaar in een eigen collectiviteitskring pensioen opbouwen. Afgelopen maand hebben we vier APF’en bekeken om te bepalen welke APF voor ons de beste keus is.

Voorkeurskandidaat

Uit de vier opties zijn twee APF’en overgebleven die wij het beste vonden aansluiten bij onze wensen en die het beste aanbod deden met betrekking tot het overzetten van het vermogen van het fonds. De twee overgebleven kandidaten waren zeer aan elkaar gewaagd, maar de uiteindelijk gekozen APF past qua pensioenfondskarakter het best bij ons. Met deze voorkeurskandidaat zijn we momenteel in gesprek.

Hoe nu verder?

De overgang naar de APF van onze voorkeur wordt momenteel verder uitgewerkt en voorbereid. De sociale partners, het pensioenfondsbestuur en het verantwoordingsorgaan staan positief tegenover de voorlopige keus. Er moeten nog verschillende formele advies- en goedkeuringstrajecten afgelegd worden. We verwachten dat al deze stappen in september doorlopen zijn. Daarna moet De Nederlandsche Bank nog een verklaring van “geen bezwaar” afgeven. Als dat is gebeurd kan de daadwerkelijke overstap plaatsvinden.

TOTAL

TOTAL is een OPF met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 576 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 718 actieve bijdragers en 463 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 6%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 97.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Blue Sky Group en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door RiskCo.

Source: Total Pensioenfonds
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer