Update: Het Algemeen Pensioenfonds valt af als toekomstalternatief SPUN

Urenco

3 juli 2017

Eind mei heeft Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland (SPUN) voorzitter, de heer Dick Vis, medewerkers van URENCO en ETC Nederland bijgepraat over de vorderingen met betrekking tot de toekomstverkenning van het fonds. SPUN ziet voor de toekomst drie mogelijkheden: behoud en versterking van het eigen fonds, aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) en aansluiting bij een algemeen pensioenfonds (APF). Deze alternatieven zijn nader onderzocht. Keuze voor een APF is, na onderzoek, afgevallen. SPUN wil niet voorop lopen in de ontwikkeling: “De uitvoeringsvorm is nog te nieuw en daarom is er te weinig ervaring mee”.

Wanneer gekozen wordt voor behoud en versterking van het eigen fonds gaat het volgens SPUN vooral om de versterking van de bestuurlijke kracht van het fonds, verlaging van de kosten en dat de pensioenverplichtingen niet langer drukken op de ondernemingsbalans. Werkgevers en SPUN gaan, om dit doel te bereiken, een pensioenopleiding starten om uit eigen gelederen genoeg kandidaten te hebben voor het verantwoordingsorgaan en bestuur.

Aansluiting bij een BPF wordt ook overwogen. De BPFen waar aansluiting bij mogelijk is zijn ABP, PME en PGB. Van deze drie lijken PME en PGB de beste mogelijkheden te bieden. De komende weken zal de verantwoordelijke stuurgroep in samenwerking met pensioenbureau Montae de regelingen verder analyseren en berekeningen maken. Daarnaast zal op bestuurlijk niveau gesprekken worden gestart met de genoemde BPFen.

SPUN verwacht net voor of na de zomervakantie met een voorstel te komen, waarop de sociale partners en het bestuur een definitieve keuze kunnen maken.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Urenco Nederland is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 482M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 558 actieve bijdragers en 478 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €824 per deelnemer en de totale beleggingskosten 34bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 2%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 105% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119% bedroeg. Het fonds is zelf verantwoordelijk voor het fiduciair management en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Bron:

http://www.pensioenfondsurenco.nl/wp-content/uploads/2017/06/170619Finale-versie-SPUN-Info-juni-2017.pdf

 

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer