PGGM | PFZW steunt aandeelhoudersvoorstel tot CO2-reductie TotalEnergies

13 april 2022

PGGM publiceert op haar website:

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) ondersteunt een aandeelhoudersresolutie, waarin TotalEnergies wordt opgeroepen CO2-reductiedoelen te publiceren die in lijn liggen met de ambitie van het Klimaatakkoord van Parijs.

PGGM, dat optreedt als vermogensbeheerder van PFZW, doet deze oproep als mede-indiener (“co-filer”) van dit aandeelhoudersvoorstel op de jaarvergadering van TotalEnergies op 25 mei 2022.

De gevraagde korte, middellange en lange termijn reductiedoelen betreffen de emissies die vrijkomen bij de operationele vestigingen van TotalEnergies (scope 1 en 2) en het gebruik van haar producten door haar afnemers (scope 3).

De resolutie wordt ondersteund door in totaal tien institutionele beleggers met een gezamenlijk aandelenkapitaal van 0,8 procent in TotalEnergies. Het gaat om MN (namens pensioenfonds PMT), Achmea Investment Management, Aegon Asset Management, APG, Degroof Petercam, Edmond de Rothschild Asset Management, Greater Manchester Pension Fund, La Financière de l’Echiquier en Van Lanschot Kempen.

De resolutie past in het recent door PFZW aangekondigde beleid ten aanzien van beleggingen in de fossiele energiesector. Daarin geeft het pensioenfonds aan dat het ondernemingen in deze sector tot eind 2023 de tijd geeft om te komen met een overtuigende en verifieerbare strategie voor hun energietransitie. Belangen in ondernemingen die op deze termijn niet zo’n transitiestrategie opstellen, worden door PFZW in 2024 verkocht.

Joanne Kellermann, PFZW-bestuursvoorzitter: “Grote ondernemingen als TotalEnergies hebben de schaal, het risicokapitaal en de kennis om de huidige fossiele energie-infrastructuur om te bouwen naar een veel duurzamer systeem dat consumenten in staat stelt hun eigen CO2-footprint te verkleinen. We spreken bedrijven als TotalEnergies aan op de verantwoordelijkheid die zij dragen om de wereld te helpen verduurzamen, nadat ze decennialang hun bedrijfsmodel hebben kunnen bouwen op de beschikbaarheid van fossiele energie.’’

Het doel van dit aangescherpte beleid is ondernemingen ertoe aan te zetten met klimaatoplossingen te komen en zo actief bij te dragen aan een klimaat-neutrale wereld. De tien beleggers die zich achter het aandeelhoudersvoorstel scharen, vinden dat TotalEnergies tot nu toe onvoldoende vooruitgang heeft geboekt bij het stellen van CO2-reductiedoelen, ondanks herhaalde verzoeken daartoe van de kant van aandeelhouders, verenigd in Climate Action 100+.

Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn is een BPFv met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 277.576 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 1.320.800 actieve bijdragers en 518.300 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 4%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGGM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Source: PGGM
Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer