Total Pensioenfonds denkt aan overgang naar PGB of APF

Staples

28 april 2020

TOTAL publiceert op haar website:

“In welke vorm kan het Total Pensioenfonds Nederland het beste de toekomst tegemoet gaan? Op eigen benen, overstappen naar een bedrijfstakpensioenfonds, of nog een andere oplossing? Jaap Schepen, voorzitter van het pensioenfonds, geeft een toelichting. ‘Uiteraard staan de pensioenrechten voorop’.

‘Het is vooral moeilijk om te kunnen blijven beschikken over voldoende deskundige bestuurders. We zijn bovendien een relatief klein pensioenfonds, waardoor de uitvoeringskosten relatief hoog zijn. De afgelopen jaren is het aantal zelfstandige kleine pensioenfondsen al met honderden afgenomen. De Nederlandsche Bank, onze toezichthouder, heeft een soort meetlat voor de toekomstbestendigheid van pensioenfondsen. Ook daaruit blijkt dat we goed over onze toekomst moeten nadenken.’

‘Allereerst kunnen we besluiten om als zelfstandig pensioenfonds door te gaan. Je zou dan wel gedeeltelijk kunnen werken met externe bestuurders. Tweede mogelijkheid is overgaan naar een bedrijfstakpensioenfonds, waarbij we concreet denken aan PGB. En de derde mogelijkheid is een zogeheten Algemeen Pensioenfonds, een APF. Dat kan het pensioen uitvoeren van meerdere werkgevers tegelijk.’

‘Voor de toekomstige pensioenen zijn de verschillen klein. Er is wel een verschil, en dat heeft te maken met een korting en een achterstand in indexatie die dateren uit de jaren tussen 2008 en 2011. Als het heel lang erg goed zou gaan met het pensioenfonds, dan zou dat ingehaald kunnen worden. Bij een overgang naar PGB kan dat niet. Aan de andere kant biedt PGB iets meer ruimte voor indexatie. Ook de betrokkenheid van de achterbannen kun je bij alle drie goed regelen, al is de afstand natuurlijk het kleinst als je zelfstandig doorgaat.’”

Fondsprofiel TOTAL:

TOTAL is een OPF met eind Q4 2019 een belegd vermogen van € 541 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 679 actieve bijdragers en 450 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2019 een rendement van 0.5%. Eind Q4 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 105.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Blue Sky Group en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door RiskCo

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer