Total Pensioenfonds onderzoekt overgang naar APF

12 september 2019

TOTAL publiceert op haar website over het lopende onderzoek naar de toekomst van het fonds:

“De afgelopen periode is gebruikt om te bepalen welke criteria belangrijk zijn om tot een goede keuze te komen in het onderzoek. Verder heeft het pensioenfonds samen met de stuurgroep en de klankbordgroep de verschillende alternatieven nogmaals goed geanalyseerd en de verschillende voor- en nadelen in kaart gebracht.

Naast de in de vorige brief genoemde mogelijkheden om zelfstandig door te gaan met TPN of een overgang naar een bedrijfstak pensioenfonds wordt nu ook de mogelijkheid voor een algemeen pensioenfonds verder onderzocht.

Vanaf heden is Wouter van de Poll, lid van het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds namens de pensioengerechtigden, toegevoegd aan de stuurgroep. Op deze wijze is het verantwoordingsorgaan nog nauwer betrokken bij de voortgang van het traject.”

Fondsprofiel TOTAL:

TOTAL is een OPF met eind Q1 2019 een belegd vermogen van € 509 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 679 actieve bijdragers en 450 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2019 een rendement van 7%. Eind Q1 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Blue Sky Group en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door RiskCo

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer