Achmea Investment Management plaatst Rusland op de MVB-uitsluitingslijst

4 maart 2022

Achmea Investment Management publiceert:

In aanvulling op de EU-sanctiemaatregelen, heeft Achmea Investment Management besloten om Rusland op de MVB landen-uitsluitingslijst te plaatsen. Het besluit van Achmea Investment Management om Rusland op de MVB landen-uitsluitingslijst te plaatsen, vindt plaats vanuit het Achmea IM MVB-beleid en is gebaseerd op normatieve kaders waarbij de EU-sanctiemaatregelen als vertrekpunt hebben gediend.

Dit betekent dat in de Achmea IM beleggingsfondsen beleggingen in Russische staatsobligaties en Russische ondernemingen met een Russisch staatsbelang van tenminste 50% worden uitgesloten. Implementatie van dit besluit vindt plaats zodra daar mogelijkheden toe zijn, en deze niet in strijd zijn met sanctiewetgeving.

Achmea IM hanteert in haar beleggingsfondsen een uitsluitingsbeleid ten aanzien van landen en staatsbedrijven

Wanneer de EU in een verordening vaststelt dat in een land sprake is van buitensporig geweld tegen de burgerbevolking, schending van internationaal recht of bedreiging van de internationale vrede en stabiliteit zoals de EU in het geval van Rusland heeft vastgesteld, dan kan het betreffende land door Achmea IM uit hoofde van haar MVB-beleid op de uitsluitingslijst opgenomen worden.

Stricte naleving sanctiemaatregelen

De Europese Unie heeft een pakket sanctiemaatregelen genomen tegen Rusland als reactie op de onwettige militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne. Dit pakket aan sanctiemaatregelen komt boven op de sanctiemaatregelen die in 2014 waren genomen naar aanleiding van de Russische annexatie van de Krim en de vliegramp met de MH17.

Op grond van de nieuwe sanctiemaatregelen worden onder meer transacties verboden met de Russische Centrale Bank en zijn bepaalde Russische banken van SWIFT afgesloten wat transactie met deze banken onmogelijk maakt. Daarnaast zijn bestaande sanctiemaatregelen aangescherpt wat onder meer tot gevolg heeft dat bepaalde beleggingen in Russische ondernemingen verboden worden. Achmea Investment Management heeft beleid, procedures en controlemaatregelen ingericht om sanctiemaatregelen strikt na te leven.

Source: Achmea Investment Management
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer