Archimedes: het proces van overdragen beleggingen aan PGB is afgerond

15 mei 2018

Archimedes publiceert op haar website:

“”Op 30 april zijn de definitieve documenten (waaronder de uitvoeringsovereenkomsten en de pensioenreglementen) door werkgevers (Gunvor en Q8) en PGB ondertekend.

Vanaf nu zullen werkgevers en PGB de informatieverstrekking aan de actieve deelnemers (werkzaam bij Gunvor/Q8) overnemen.

Het proces van het overdragen van de beleggingen aan PGB is volledig afgerond.
De gedetailleerde controle van het deelnemersbestand door PGB loopt nog steeds. Zodra deze controle is afgerond kan de definitieve koopsom (per 31 december 2017 is een voorlopige koopsom vastgesteld) bepaald worden. Dan zal de exacte omvang van het positieve verschil (het CWO surplus) tussen de waarde van de (overgedragen) bezittingen/beleggingen en de definitieve koopsom kunnen worden vastgesteld. Pensioenfonds Archimedes heeft inmiddels met PGB overeenstemming bereikt over de manier waarop de resulterende verhoging van de pensioenaanspraken resp. –rechten voor alle Archimedes deelnemers, in lijn met fiscale grenzen en regelgeving, zal worden gerealiseerd. De verhoging zal ingaan op 1 januari 2018 en zal voor het jaar 2018 maximaal 3% mogen bedragen. Bedraagt het CWO surplus meer dan 3%, dan zal het restant van het verschil per 1 januari 2019 toegekend kunnen worden.”””

 

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer