UPDATE: pensioenfonds Archimedes doet verder onderzoek naar BPF, IORP of APF

pensioenfonds Archimedes

16 augustus 2017

Pensioenfonds Archimedes onderzoekt mogelijkheden voor de toekomst. Na een uitgebreide selectie blijven de APF, BPF en IORP als opties over. Andere opties, zoals verzekering of verdere professionalisering, zijn reeds afgevallen. De verwachting is dat het bestuur en de werkgevers (Kuwait Petroleum en Gunvor) in augustus een uiteindelijke keuze maken en de transitie per 31 december 2017 afronden. De nieuwe pensioenoplossing zal dan vanaf 1 januari 2018 actief zijn.

Het fonds heeft eerder moeten concluderen dat de huidige aanpak niet toekomstbestendig is. Een projectgroep kreeg daarom de opdracht de verschillende mogelijkheden voor de toekomst te onderzoeken. De groep heeft verschillende situaties onderzocht. Een aantal opties zijn intussen afgevallen, zoals bijvoorbeeld professionalisering van het bestuur: dit brengt hoge kosten met zich mee.  Een samenwerking met een ander pensioenfonds viel ook af, net als het onderbrengen van de pensioenen bij een verzekeraar. Bij deze laatste optie is vooral de lage rentestand problematisch: het verzekeren is daardoor te duur.

Hieronder een overzicht van de resterende mogelijkheden voor het fonds:

IORP

Verhuizing van de uitvoering naar België scoorde goed bij de projectgroep. Concreet betekent dit de onderbrenging van pensioenfonds Archimedes bij een Institution for Occupational Retirement Provision (IORP). Een IORP kan worden gebruikt door een werkgever met pensioenregelingen in meerdere landen. De onderneming kan de verschillende regelingen zo bundelen in één land. Volgens de projectgroep leidt deze optie tot kostenbesparing en een stijging van de dekkingsgraad. Uitvoering in België kan onder twee constructies gebeuren: beide opties worden in detail onderzocht. Vooral werkgever Kuwait Petroleum lijkt geïnteresseerd in de ‘België-route’.

BPF

Aansluiting bij een BPF is ook in detail bekeken. Daaruit blijkt dat alleen Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB, 24 miljard) een mogelijke optie is. Hoewel PGB oorspronkelijk is opgezet voor de grafische industrie, voert het tegenwoordig pensioenregelingen uit voor een breed spectrum aan werkgevers. Wanneer pensioenfonds Archimedes zich zou aansluiten bij dit fonds, verwacht de projectgroep dat de uitvoeringskosten dalen.

APF

Ten slotte is aansluiting bij een algemeen pensioenfonds (APF) onderzocht.  Zo zijn er offertes aangevraagd bij Delta Lloyd APF, De Nationale APF, STAP, VOLO en Centraal Beheer APF. De projectgroep vindt deze optie aantrekkelijk aangezien het toekomstbestendig is en zou zorgen voor lagere kosten. Ook kan het beleid van het fonds onder een APF veelal behouden worden.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Archimedes is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 574M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 535 actieve bijdragers en 790 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €1280 per deelnemer en de totale beleggingskosten 45bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een een rendement van 0%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 105% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron: Website pensioenfonds

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer