Archimedes: Pensioenfonds Archimedes is in liquidatie

Robeco

21 februari 2018

Archimedes publiceert op haar website:

“Pensioenfonds Archimedes bevindt zich inmiddels in de fase van liquidatie (vereffening). Dit proces is in januari 2018 opgestart d.m.v. een aanmelding bij de Kamer van Koophandel. Er wordt voorzien dat de liquidatiefase in het najaar van 2018 zal zijn afgerond. Gedurende de liquidatiefase zal het bestuur van Pensioenfonds Archimedes ongewijzigd aanblijven en zal het Verantwoordingsorgaan zijn (interne) toezichttaak blijven vervullen.”

Fondsprofiel Archimedes:

Archimedes is een OPF met eind Q3 2017 een belegd vermogen van € 567 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 427 actieve bijdragers en 783 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €1364 per deelnemer en de totale beleggingskosten 41bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2017 een rendement van 1%.Eind Q3 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 109% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer