Bestuur wil SPH en SPDHV per 1 juli 2018 samenvoegen tot één ondernemingspensioenfonds

26 april 2018

Stichting pensioenfonds HaskoningDHV publiceert op haar website:

“Ons pensioenfonds is sinds de oprichting op 1 januari 2015 een multi-ondernemingspensioenfonds (multi-opf) met twee compartimenten. Eén voor het voormalig pensioenfonds Haskoning (SPH) en één voor het voormalig pensioenfonds DHV (SPDHV). Binnen deze compartimenten wordt het vermogen strikt gescheiden van elkaar beheerd. Op 20 maart jl. heeft het bestuur de eerste stap gezet om de compartimenten per 1 juli 2018 samen te voegen. Met deze nieuwsbrief informeren we je in grote lijnen over de gevolgen voor de pensioenen, de stappen die nu volgen, wanneer je een definitief besluit kunt verwachten en waar je meer informatie kunt krijgen.”

Fondsprofiel Ring Haskoning:

Ring Haskoning is een Multi-OPF met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 592 Mil waarvan 78% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 1193 actieve bijdragers en 662 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €500 per deelnemer en de totale beleggingskosten 42bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 3%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 113% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 104% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non-external.

Fondsprofiel Ring DHV:

Ring DHV is een Multi-OPF met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 826 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 1525 actieve bijdragers en 1167 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €201 per deelnemer en de totale beleggingskosten 36bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 3%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 108% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 124% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non-external.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer