BNP Paribas en NN Investment Partners bieden beleggers toegang tot de energietransitie

18 oktober 2021

Het totaal aan geïnstalleerde duurzame energiecapaciteit gefinancierd door het strategische partnerschap tussen BNP Paribas en NN Investment Partners (NN IP), is de 3 gigawatt gepasseerd. Daarmee wordt genoeg schone energie opgewekt om meer dan 2 miljoen huizen van stroom te voorzien. Een jaar na de start van het partnerschap vertegenwoordigt de door de duurzame energieleningen gefinancierde capaciteit een vermindering van de CO2-emissie met ongeveer 2,3 miljoen ton per jaar.

BNP Paribas is één van de marktleiders op het gebied van leningen voor duurzame energie in Europa. De bank heeft zijn financiering van hernieuwbare energie in vier jaar tijd verdubbeld tot 15 miljard euro aan het eind van 2020. Zowel BNP Paribas als NN IP investeren in toenemende mate in duurzame energie om de energietransitie te versnellen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst. BNP Paribas verstrekt en verzekert leningen, zowel voor de eigen balans als voor klanten. Vervolgens distribueert de bank een deel van deze leningen aan de professionele beleggers van NN IP, om tegemoet te komen aan de toegenomen vraag. NN IP wil via het partnerschap met BNP Paribas 500 miljoen euro namens klanten investeren in leningen voor duurzame energie. De samenwerking sluit perfect aan op de gedeelde ambitie om duurzame energie toegankelijker te maken voor institutionele beleggers. Ook draagt deze bij aan het doel van zowel BNP Paribas als NN IP om tegen 2050 een net-zero-uitstoot te realiseren.

Source: BNP Paribas
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer