Dick Vermeulen nieuw (aspirant) bestuurslid Pensioenfonds Gasunie

9 januari 2020

Gasunie publiceert op haar website:

“Door het vertrek van René Snijder was er een vacature als bestuurslid namens de pensioengerechtigden in het bestuur
van Pensioenfonds Gasunie. De Vereniging van Pensioengerechtigden en Postactieven van Gasunie en GasTerra (VGG) is door het bestuur uitgenodigd om een geschikte kandidaat voor te dragen. De VGG heeft Dick Vermeulen voorgedragen. U kon zich als pensioengerechtigde ook kandidaat stellen. Wij hebben geen verdere kandidaatstellingen ontvangen.

Het bestuur heeft met de voordracht van Dick Vermeulen ingestemd. Hij zal als aspirant bestuurslid / toehoorder bij de vergaderingen van het bestuur en van de beleggingsadviescommissie aanwezig zijn totdat de toetsing door De Nederlandsche Bank is afgerond.

Fondsprofiel Gasunie:

Gasunie is een OPF met eind Q3 2019 een belegd vermogen van € 1,818 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 1,728 actieve bijdragers en 1,686 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2019 een rendement van 7.6%. Eind Q3 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 107.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer