HaskoningDHV: Samenvoeging gaat definitief door

17 juli 2018

HaskoningDHV publiceert in haar nieuwsbrief:

“In de laatste week van juni kreeg het fonds van de toezichthouder DNB te horen dat DNB geen bezwaar heeft tegen het samenvoegen van de twee compartimenten binnen ons pensioenfonds. Naar aanleiding hiervan maakte het bestuur opnieuw de afweging of samenvoegen per 1 juli 2018 nog steeds op een evenwichtige manier kon plaatsvinden (met als uitgangspunt de financiële situatie per 30 juni 2018).

Het bestuur oordeelde dat samenvoegen nog steeds een goede stap is. Het voornemen tot samenvoegen van de compartimenten is door het bestuur dan ook omgezet naar een definitief besluit.

Vanaf 1 juli jl. zijn wij dus een ‘normaal’ ondernemingspensioenfonds met één pensioenregeling die voor iedereen hetzelfde uitpakt. Er is géén sprake meer van afzonderlijke compartimenten waarbinnen het vermogen gescheiden wordt beheerd.”

Fondsprofiel Ring DHV:

Ring DHV is een Multi-OPF met eind Q1 2018 een belegd vermogen van € 809 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 1525 actieve bijdragers en 1167 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €201 per deelnemer en de totale beleggingskosten 36bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2018 een rendement van -2%.Eind Q1 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 109% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 124% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non-external.

Fondsprofiel Ring Haskoning:

Ring Haskoning is een Multi-OPF met eind Q1 2018 een belegd vermogen van € 593 Mil waarvan 78% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 1193 actieve bijdragers en 662 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €500 per deelnemer en de totale beleggingskosten 42bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2018 een rendement van -2%.Eind Q1 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 104% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non-external.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer