ING CDC Pensioenfonds wil meer niet-beursgenoteerd vastgoed met internationale spreiding

16 juni 2021

ING CDC Pensioenfonds publiceert in het jaarverslag 2020:

Tevens is conform het beleggingsplan binnen de return portefeuille via institutioneel fondsen belegd in Nederlandse woningen en winkels die naast een stabiel rendement ook inflatiecompensatie bieden. Het eind 2019 genomen besluit om uit Nederlandse winkels te treden is eind maart 2020 geformaliseerd door een uittredingsverzoek bij Altera Vastgoed.

Deze uittreding is begin 2021 voor ruim 40% gefaciliteerd. Door het groeiende vermogen van het pensioenfonds is in 2020 een strategische review gestart over de toekomst van de vastgoed portefeuille. De uitkomsten hiervan zijn een portefeuille welke bestaat uit meer niet-beursgenoteerd vastgoed en meer internationale spreiding ten opzichte van de huidige situatie.

ING Bank CDC fonds

ING Bank CDC fonds is een OPF met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 2.785 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 14.778 actieve bijdragers en 560 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van -4%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: ING CDC Pensioenfonds
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer