KLM Cabinepersoneel & KLM Vliegend Personeel Pensioenfonds: Raad van Toezicht per 1 januari 2019

1 maart 2019

KLM-Cabinepersoneel publiceert op haar website:

“Het pensioenfonds heeft met ingang van dit jaar een Raad van Toezicht (RvT). De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke personen, die geschikt zijn voor de uitoefening van het toezicht op pensioenfondsen. Per 1 januari 2019 hebben Carola Steenmeijer (voorzitter), Anneke van der Meer en Iwan van der Wijst zitting in dit intern toezichtorgaan. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds en is in elk geval belast met het toezien op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur.”

KLM-Cabinepersoneel publiceert op haar website:

“Het pensioenfonds heeft met ingang van dit jaar een Raad van Toezicht (RvT). De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke personen, die geschikt zijn voor de uitoefening van het toezicht op pensioenfondsen. Per 1 januari 2019 hebben Marlies van Boom, Marion Gout-van Sinderen en Jan Nijland zitting in dit interne toezichtorgaan. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds en is in elk geval belast met het toezien op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur.”

Fondsprofiel KLM-Cabinepersoneel:

KLM-Cabinepersoneel is een OPF met eind Q3 2018 een belegd vermogen van € 3,294 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 9,779 actieve bijdragers en 1,500 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2018 een rendement van 1.2%. Eind Q3 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 116.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 127% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Blue Sky Group en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Blue Sky Group

Fondsprofiel KLM Vliegend Personeel:

KLM Vliegend Personeel is een OPF met eind Q3 2018 een belegd vermogen van € 8,803 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 2,837 actieve bijdragers en 2,366 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2018 een rendement van 0.7%. Eind Q3 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 129.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 123.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Blue Sky Group en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Blue Sky Group

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer