KLM Vliegend Personeel treft voorbereidingen voor inrichting eigen bestuursbureau per 1 oktober 2021

14 juli 2021

KLM Vliegend Personeel publiceert in haar jaarverslag 2020: “De sterke verwevenheid van het pensioenfonds met de uitvoeringsorganisatie was mede aanleiding de bestuurlijke organisatie van het pensioenfonds te herzien. Met name DNB heeft hierin aanbevelingen aan het bestuur gedaan. De voorbereidingen voor de inrichting van een eigen bestuursbureau per 1 oktober 2021, los van de BSG, onder verantwoordelijkheid van het bestuur zal naar verwachting bijdragen aan taakverlichting en minder afhankelijkheid van de uitvoeringsorganisatie. De inrichting van een bestuursbureau draagt ook zeker bij aan de continuïteit van het bestuur. Het bestuursbureau is wel een extra schakel in het besturingsmodel. Het VO dringt er dan ook op aan dat er door het bestuur van het pensioenfonds op wordt toegezien dat het bestuursbureau geen aanleiding geeft tot complexere besluitvorming.

Het bestuursbureau zal met name countervailing power bieden op de gebieden vermogensbeheer en risicomanagement en zorgen dat het bestuur zijn eindverantwoordelijkheid kan waarmaken doordat het bestuur regie kan voeren over alle activiteiten die door, voor of namens hem uitgevoerd worden. Verder zal het bestuursbureau zorgen dat het bestuur in staat is om te besturen, in control is en daarvoor niet afhankelijk is van een uitvoerder die niet steeds gelijk gerichte belangen heeft.”

KLM Vliegend Personeel

KLM Vliegend Personeel is een OPF met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 10.244 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 3.265 actieve bijdragers en 2.382 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van 3%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 111.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Blue Sky Group en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Blue Sky Group.

Source: KLM Vliegend Personeel
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer