Multi-OPF HaskoningDHV is zelfadministrerend geworden

15 maart 2017

Multi-OPF HaskoningDHV

Het multi-OPF HaskoningDHV laat in haar vandaag gepubliceerde nieuwsbrief weten per 1 januari 2017 zelfadministrerend te zijn geworden. Voorheen was de administratie nog uitbesteed aan AZL. “Het bestuur heeft besloten de pensioenadministratie van het garantiecontract onder te brengen bij het pensioenbureau, met ingang van januari 2017. Vanaf dat moment is het pensioenbureau de ‘one stop shop’ voor alle vragen van deelnemers van compartiment Haskoning”, aldus het fonds.

Naast de administratie van het garantiecontract, worden nu ook de uitkeringen in eigen beheer uitgevoerd: “Ook het betalen van de pensioenuitkeringen, zoals nu via AZL verloopt, wordt vanaf 2017 door het pensioenbureau zelf verzorgd.” Deelnemers ontvingen vroeger twee Uniform Pensioenoverzichten (UPO). Vanaf januari wordt slecht één UPO verstrekt waarop zowel het pensioen dat nu wordt opgebouwd als het pensioen uit het garantiecontract bij NN wordt vermeld.

Het multi-OPF HaskoningDHV bestaat uit de volgende ringen: Ring Haskoning en Ring DHV. Hieronder volgen twee korte beschrijvingen:

Ring DHV is een Multi OPF met eind Q4 2016 een belegd vermogen van € 786M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 1428 actieve bijdragers en 1168 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €312 per deelnemer en de totale beleggingskosten 40bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2016 een rendement van 0%. Eind Q4 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 96% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 123% bedroeg. Zowel het fiduciair management als de pensioenadministratie van het fonds wordt in eigen beheer uitgevoerd.

Klik hier voor de factsheet van ring DHV.

Ring Haskoning is een Multi OPF met eind Q4 2016 een belegd vermogen van € 592M waarvan 81% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 1306 actieve bijdragers en 653 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €520 per deelnemer en de totale beleggingskosten 51bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2016 een rendement van 2%. Eind Q4 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 113% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 103% bedroeg. Zowel het fiduciair management als de pensioenadministratie van het fonds wordt in eigen beheer uitgevoerd.

Klik hier voor de factsheet van ring Haskoning.

Bron: https://www.pensioenfondshaskoningdhv.nl/Portals/1/Nieuwsbrief%204%20-%20november%202016.pdf

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer