Pensioenfonds Detailhandel investeert in opkomende markten via nieuwe duurzaamheidsbenchmark

16 september 2020

Detailhandel publiceert op haar website:

“Pensioenfonds Detailhandel streeft naar een goed pensioen voor zijn deelnemers en is ervan overtuigd dat duurzaam beleggen ook op langere termijn waarde zal creëren. Pensioenfonds Detailhandel stimuleert de bedrijven waarin het investeert, verantwoord om te gaan met het milieu, de maatschappij en medewerkers.

In dit kader heeft Pensioenfonds Detailhandel samen met indexprovider FTSE Russell en vermogensbeheerder BlackRock opnieuw specifiek voor haar beleggingen een duurzamheidsbenchmark (index) ontwikkeld en toegepast. Nu gaat het om een index voor de aandelenportefeuille ‘opkomende markten’ met een waarde van circa € 1,5 miljard. Door de
toepassing van de index nemen de CO2-productie en oliereserves af met ongeveer 60% en zullen de ‘groene opbrengsten’ met z’on 30% stijgen.

Vorig jaar maart presenteerde het fonds met dezelfde partners een index voor de aandelen uit ontwikkelde markten, een portefeuille van nu circa € 7,5 miljard.

De index is ontworpen om een brede publieke benchmark voor aandelen in overeenstemming te brengen met aspecten van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Wegingen van investeringen in bedrijven binnen de index worden aangepast op basis van de uitkomsten van ESG-screening door FTSE Russell op thema’s als klimaatverandering, mensenrechten en arbeidsomstandigheden2 . De kenmerken van een passief beheerde portefeuille blijven behouden.”

Fondsprofiel Detailhandel:

Detailhandel is een BPFv met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 27,115 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 308,000 actieve bijdragers en 114,945 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -2.4%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 108.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer