Pensioenfonds DNB verandert

21 november 2019

Nederlandsche Bank publiceert op haar website:

“Pensioenfonds DNB beheert momenteel ruim twee miljard euro voor ruim 5.000 (gewezen) deelnemers. Door de voortgaande consolidatie in de pensioensector wordt ons pensioenfonds relatief gezien steeds kleiner. Voor onze pensioenuitvoerder TKP is dit reden geweest om vanaf 2023 de dienstverlening te beëindigen.

Eerste prioriteit is het zeker stellen van de continuïteit in de pensioenuitvoering. Het bestuur treft voorbereidingen om de pensioenuitvoering tijdig en zorgvuldig over te kunnen brengen naar een nieuwe uitvoerder. Daarbij worden ook andere scenario’s onderzocht. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het onderbrengen van het pensioenfonds bij een Algemeen Pensioenfonds (APF).

Een andere belangrijke verandering betreft de samenstelling van het bestuur. Vooruitlopend op een nieuwe inrichting, zal het pensioenfonds afscheid nemen van het model met actieve DNB-medewerkers in het bestuur. Een bestuursfunctie wordt steeds lastiger te combineren met het dagelijkse werk bij DNB. Dit ziet op de werklast voor bestuursleden. Ook wordt het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling steeds moeilijker praktisch uitvoerbaar. De afgelopen periode is de visie hierop van de toezichthouder DNB duidelijk aangescherpt. Uit een onderzoek van de toezichthouder bij Pensioenfonds DNB blijkt dat het geheel uitsluiten van de schijn binnen het huidige bestuursmodel moeilijk uitvoerbaar en kostbaar is.

Het bestuur heeft daarop in goed overleg met alle relevante betrokkenen besloten om het pensioenfonds in 2020 verder op afstand van de werkgever te plaatsen. Tegelijkertijd wordt onderzocht of het aantal bestuursleden kan worden verkleind. Dit biedt ook de (financiële) ruimte om een bestuursbureau in te richten dat het bestuur kan ondersteunen en bijdraagt aan de continuïteit van de aansturing bij de aanstaande veranderingen. Dit betekent dat begin volgend jaar vier van de zittende bestuursleden die bij DNB in dienst zijn afscheid nemen en deels worden vervangen. Het bestuur is inmiddels gestart met de werving en selectie van nieuwe bestuursleden. Overigens zal het bestuur paritair ingericht blijven, voordracht van bestuurders zal door pensioengerechtigden, werkgever en (gewezen) werknemers blijven plaatsvinden.

Fondsprofiel Nederlandsche Bank:

Nederlandsche Bank is een OPF met eind Q2 2019 een belegd vermogen van € 2,152 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 2,067 actieve bijdragers en 1,480 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2019 een rendement van 5.1%. Eind Q2 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 122% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 113.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer