Pensioenfonds DNB: Twee herbenoemingen en één nieuw bestuurslid

26 augustus 2022

Met de benoeming van Martin van der Pot en de herbenoeming van Agnes Joseph en Peter de Groot, is het bestuur van Pensioenfonds DNB weer op sterkte. Gezien de uitdagingen waar we als pensioenfonds voor staan is dat een fijne constatering.

Martin van der Pot

Martin van der Pot is nieuw als bestuurslid bij Pensioenfonds DNB. Hij is benoemd als bestuurslid namens de werkgever en wordt portefeuillehouder vermogensbeheer. Martin van der Pot is meteen begonnen met zijn bestuurswerkzaamheden. Zo is hij betrokken bij het binnenkort te starten deelnemersonderzoek naar ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Binnenkort kunt u nader kennismaken met Martin via de blog ‘Onder de loep”.

Agnes Joseph en Peter de Groot

Agnes Joseph en Peter de Groot zijn herbenoemd voor de komende drie jaar. De aankomende jaren zijn voor Pensioenfonds DNB belangrijk. Er zal bij DNB een nieuwe pensioenregeling worden ontwikkeld. Daarbij liggen de nodige keuzes voor. Het is prettig dat ervaren krachten als Agnes Joseph en Peter de Groot daaraan een bijdrage kunnen en willen leveren.

Agnes Joseph is onafhankelijk bestuurslid. Zij is binnen het pensioenfonds de bestuurder met een actuariële achtergrond. Zij is daarnaast de sleutelfunctiehouder actuariaat en de sleutelfunctiehouder risicomanagement.

Peter de Groot zat en zit in het bestuur namens de werkgever. Naast bestuurslid is hij ook de sleutelfunctiehouder interne audit.

Nederlandsche Bank

Nederlandsche Bank is een OPF met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 2.409 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 2.258 actieve bijdragers en 1.596 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -7%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 130.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: Pensioenfonds DNB
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer