Pensioenfonds Horecabedrijf | Aart van der Vlist treedt toe tot raad van toezicht

4 juli 2022

Pensioenfonds Horecabedrijf publiceert op haar website:

Aart van der Vlist is momenteel Chief Information Officer (CIO) bij de Politie Nederland. Hier is hij onder meer belast met de digitale transformatie. Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij het UWV, ING Nationale Nederlanden en KPMG.

Naast zijn werkzaamheden voor de politie vervult hij diverse nevenfuncties zoals een gastdocentschap bij de Vrije Universiteit en is hij lid van de raad van toezicht van Meander Prokino, een stichting die internaten en gezinshuizen voor kinderen van ouders met een trekkend bestaan (binnenvaartschippers, kermisexploitanten en circusartiesten) beheert.

Aart van der Vlist is onder meer afgestudeerd EDP-auditor en master of management consulting (MMC). Binnen de raad van toezicht is zijn specifieke aandachtsgebied beheerste en integere bedrijfsvoering.

Horecabedrijf

Horecabedrijf is een BPFv met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 14.175 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 301.484 actieve bijdragers en 55.461 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -9%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 115.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 124.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Horecabedrijf
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer