Pensioenfonds ING: Minder beleggen in fossiele brandstoffen; wel beleggen in green & social bonds

6 mei 2021

Pensioenfonds ING publiceert: “Pensioenfonds ING heeft besloten om vanaf 1 april 2021 bedrijven die omzet behalen uit de winning en verbruik van bepaalde fossiele brandstoffen uit te sluiten. Het gaat om bedrijven in de thermische koolwinning, kolencentrales en bedrijven die via teerzanden olie winnen. Dit gaat gepaard met een relatief hoge CO2-uitstoot. Het gaat daarnaast om bedrijven die naar olie en gas boren binnen de poolcirkel, met risico op onomkeerbare schade aan het ecosysteem.

Met deze stap willen wij bijdragen aan de energietransitie naar een duurzamere energiemix, als onderdeel van ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). De invloed van de uitsluitingen op de financiële situatie van het fonds is afwezig. Op de lange termijn geloven wij dat beleggen in deze bedrijven verhoogde beleggingsrisico’s geeft.

Green & social bonds

Naast het besluit om bepaalde bedrijven in fossiele brandstoffen uit te sluiten van beleggingen heeft Pensioenfonds ING ook besloten om juist wel te beleggen in green & social bonds van overheden. Green & social bonds zijn sterk gerelateerd aan de thema’s waarvan deelnemers in eerder onderzoek hebben aangegeven deze belangrijk te vinden.

Green bonds zijn obligaties waarvan de opbrengst specifiek is bedoeld om negatieve effecten op milieu & klimaat te verminderen en/of juist positieve effecten te verkrijgen. Social bonds zijn obligaties waarmee specifieke projecten worden gefinancierd met betrekking tot sociale woningbouw, toegang tot essentiële diensten zoals zorg en onderwijs of bevordering en behoud van werkgelegenheid. De coronapandemie heeft gezorgd voor een snelle groei van de markt van social bonds.

Het aandeel van green & social bonds binnen de obligatieportefeuille zal geleidelijk worden verhoogd.”

ING

ING is een OPF met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 31.627 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 12.727 actieve bijdragers en 22.431 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 3%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 126.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 113.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: ING
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer