Pensioenfonds KPN: Hernieuwde fiduciair beheerovereenkomst met Aegon Asset Management

16 juni 2020

KPN publiceert op haar website:

“Pensioenfonds KPN en Aegon Asset Management (AAM, voorheen TKP Investments) hebben hun fiduciaire samenwerking bekrachtigd met een hernieuwde beheerovereenkomst. Het afgelopen jaar heeft het pensioenfonds, bijgestaan door KPMG en NautaDutilh, de dienstverlening en het bestaande contract geëvalueerd. De uitkomst van de contractonderhandelingen is een hernieuwd modulair dienstverleningspakket, dat goed aansluit bij de wensen en ambities van het pensioenfonds.

Pensioenfonds KPN is zeer tevreden over de dienstverlening van AAM. De beleggingsresultaten bevinden zich aan de bovenkant van de markt en AAM levert een essentiële bijdrage aan de invulling van de belangrijke MVB-doelstelling. De relatie tussen beide partijen wordt gekenmerkt door onderling vertrouwen, professionaliteit en ambitie. Pensioenfonds KPN kent een hybride regeling, die op een groot aantal onderdelen om maatwerk vraagt. Dankzij de brede en uitvoerige ervaring in fiduciair beheer is AAM goed in staat hier invulling aan te geven. Pensioenfonds KPN verwacht bovendien in toenemende mate te kunnen profiteren van de wereldwijde integratie binnen AAM, waardoor schaalvoordelen nog beter kunnen worden benut.

De hernieuwde beheerovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en heeft een modulaire (kosten)structuur, waarbij de modules individueel opzegbaar zijn. Pensioenfonds KPN is momenteel de grootste fiduciaire klant van AAM, de vernieuwde samenwerking toont het vertrouwen dat het pensioenfonds heeft in de nieuwe marktpropositie van AAM.

Jan-Maarten van Osch, voorzitter van de beleggingscommissie: ‘Met deze hernieuwde overeenkomst onderstrepen we de goede fiduciaire samenwerking met AAM en voldoet het contract weer aan de huidige marktstandaarden.’

Robert Leenes, Head of Fiduciary Clients van AAM: ‘Wij kijken uit naar het voortzetten van de duurzame relatie met Pensioenfonds KPN, waarbij AAM de voor het pensioenfonds vertrouwde fiduciaire diensten blijft verlenen in een meer robuuste organisatie.’

Fondsprofiel KPN:

KPN is een OPF met eind Q4 2019 een belegd vermogen van € 12,246 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0.1% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 13,281 actieve bijdragers en 20,197 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2019 een rendement van 1%. Eind Q4 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 114.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AEGON en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer