Pensioenfonds VLEP volgt ontwikkelingen rondom Robeco met belangstelling

24 juni 2019

Vlees- en Vleeswarenindustrie en de Gemaksvoedingindustrie publiceert in haar jaarverslag 2018:

“In 2018 hebben evaluaties van Robeco en Northern Trust plaatsgevonden. Beide zijn goed beoordeeld, maar wel met wat aandachtspunten. De raad volgt de opvolging hiervan in 2019 met belangstelling. Het fonds heeft een cyclus opgesteld om te zorgen dat alle partijen geregeld geëvalueerd worden. Het is goed om ook vast te leggen wanneer nieuwe zoektochten voor de uitbestedingspartijen gaan lopen. Corestone heeft zich onafhankelijk gepositioneerd van Robeco om zo ook andere klanten te bedienen. Klanten van Robeco zijn echter verplicht om van Corestone gebruik te blijven maken. Dat is althans het officiële standpunt van Robeco. Dat is wel een aandachtspunt. De actie van Corestone wordt daarnaast in de markt wel gezien als twijfel aan de toekomst van Robeco als fiduciair manager. In relatie daarmee is de vraag over de toekomst van Robeco nog steeds heel relevant. Mocht een grote pensioenfondsklant vertrekken (hun search loopt nog steeds), dan wordt het voor Robeco moeilijk. Omdat de keuze aan fiduciair managers de laatste jaren sterk is afgenomen, zal het fonds de situatie goed moeten monitoren en tijdig naar een eventuele nieuwe fiduciair uit gaan kijken. Robeco zelf geeft overigens aan dat eigenaar Orix nog steeds commitment toont voor het fiduciaire model. De raad volgt de ontwikkelingen met belangstelling”

Fondsprofiel Vlees- en Vleeswarenindustrie en de Gemaksvoedingindustrie:

Vlees- en Vleeswarenindustrie en de Gemaksvoedingindustrie is een BPFv met eind Q4 2018 een belegd vermogen van € 2,730 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 23,469 actieve bijdragers en 9,332 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2018 een rendement van -3.6%. Eind Q4 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 98.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Robeco en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer