Pensioenfondsen Shell verlengen samenwerking met Achmea

19 januari 2022

Recent hebben beide Shell pensioenfondsen, SSPF en SNPS, de pensioenbeheerovereenkomsten met Achmea Pensioenservices (APS) met 2 jaar verlengd.

APS en beide fondsen hebben zo de tijd om zich voor te bereiden op de overgang naar een nieuw administratiesysteem. Daarnaast hebben partijen de intentie uitgesproken om in 2022, in het kader van de strategische samenwerking, de mogelijkheden te onderzoeken van een nieuw langjarig contract met ingang van 1 januari 2025.

Hiermee onderstrepen alle partijen het belang van een goede samenwerking en oog voor elkaars positie in het kader van strategisch partnerschap. Achmea Pensioenservices heeft de ambitie om de beste digitale pensioenuitvoerder te worden en ondergaat een transformatie op het gebied van dienstverlening en IT-platform. De Shell pensioenfondsen SSPF en SNPS spelen als strategisch partner een belangrijke rol bij het vormgeven van de nieuwe dienstverlening en aanreiken van verbeterpunten.

Normaal gesproken is het tekenen van een nieuwe overeenkomst een feestelijke gebeurtenis. Helaas was het vanwege corona-maatregelen niet mogelijk hiervoor bij elkaar te komen.

Shell

Shell is een OPF met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 32.268 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 6.512 actieve bijdragers en 18.780 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 2%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 121.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Shell Asset Management Company en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Shell Pensioen
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer