PFZW steunt de aandeelhoudersvoorstellen van Follow This

18 mei 2022

16-05-2022 | Op 16 februari kondigden wij aan dat we alleen nog willen beleggen in bedrijven in de fossiele energiesector, die de uitstoot van CO2 drastisch terugdringen. We maken gebruik van onze stem als aandeelhouder van olie- en gasbedrijven om hen te laten versnellen met hun bijdrage aan de energietransitie. Zo draagt onze stem op aandeelhoudersvergaderingen bij aan het verduurzamen van de wereld.


PFZW steunt de aandeelhoudersvoorstellen van Follow This, een klimaatactiegroep die aandelen in de olie- en gassector koopt om deze van binnenuit te bewegen tot verduurzaming. De ondernemingen worden opgeroepen snel plannen te maken om schoner te worden en die plannen ook echt uit te voeren. Zo brengen ze hun bedrijf in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs: bijdragen aan een wereld waar de gemiddelde temperatuurstijging beperkt blijft.

De oproep van Follow This past goed bij het nieuwe beleid van PFZW ten aanzien van onze beleggingen in de fossiele energiesector. Dit beleid dringt bij deze sector aan snel stappen te zetten op weg naar verduurzaming. We hebben ze inmiddels gevraagd of ze CO2-reductieplannen hebben, vervolgens maken we met hen de afspraak dat ze zich houden aan het Klimaatakkoord. Van de groep die dan nog overblijft, willen we volgend jaar een uitgewerkt transitieplan zien.

We blijven beleggen in ondernemingen die deze stappen ook daadwerkelijk zetten. Zij leveren hiermee klimaatoplossingen die u als deelnemer nodig heeft voor een duurzamer leven. Zoals het ontwikkelen van technologische toepassingen die nodig zijn om van olie en gas af te komen.

We stoppen met beleggen in olie- en gasbedrijven die deze stappen niet zetten. Naar verwachting beginnen we daar dit jaar nog mee.

Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn is een BPFv met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 277.576 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 1.340.700 actieve bijdragers en 552.100 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 4%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGGM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Source: PFZW
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer