PGGM en MN gaan IT-platform pensioenadministratie delen

31 mei 2021

PGGM publiceert: “PGGM en MN, de uitvoeringsorganisaties van onder andere pensioenfonds PFZW respectievelijk onder andere pensioenfonds PMT, gaan samenwerken op het gebied van IT-systemen voor de pensioenadministratie. Beide uitvoerders beogen hiermee op termijn kostenreductie door schaalvergroting te realiseren, in combinatie met een hogere kwaliteit van dienstverlening aan deelnemers en werkgevers. Bovendien moet de samenwerking bijdragen aan een soepele overgang naar nieuwe pensioencontracten.

Concreet zal MN door deze samenwerking gebruik kunnen maken van met name de backoffice-applicaties, die PGGM onder de naam MAP heeft ontwikkeld. Voor MN betekent gebruikmaking van MAP een versnelde uitvoering van het langjarige vernieuwingsprogramma voor de pensioenadministratie.

De afspraken zijn er op gericht MAP in de komende twee jaar operationeel en functioneel te krijgen op de systemen van MN. De samenwerking zal tussentijds geëvalueerd worden op voldoende voortgang. Bij een succesvolle realisatie van dit project zullen PGGM en MN mogelijk verdere samenwerking in de pensioenadministratie verkennen. Een belangrijke afweging daarbij is of samenwerking de belangen dient van de deelnemers van PMT en PFZW.

De besturen van PFZW en PMT ondersteunen de krachtenbundeling van hun pensioenuitvoeringsorganisaties. Zij wijzen er op dat alle pensioenuitvoerders voor de taak staan de IT-systemen en pensioenadministratie aan te passen aan nieuwe wet- en regelgeving en de dienstverlening aan deelnemers en werkgevers verder te verbeteren.

Edwin Velzel, CEO PGGM: ‘De pensioensector beheert een groot publiek goed: een stelsel dat miljoenen Nederlanders voorziet van een adequaat inkomen als ze niet meer werken. Het is heel belangrijk dat we als sector in een vloeiende transitie naar het nieuwe stelsel overgaan. Daar draagt PGGM vanzelfsprekend graag aan bij. We delen daarom beschikbare expertise en technologie met MN dat ook net als wij pal staat voor het vlekkeloos uitvoeren van een collectief geregeld pensioen.’

Norbert Hoogers, directievoorzitter MN: ‘De samenwerking tussen PGGM en MN beantwoordt aan onze ambities voor versnelling van de pensioenvernieuwing en samenwerking in de sector. We kunnen nu gebruik maken van de kennis en ervaring die in de ontwikkeling van MAP al zijn opgedaan. Hierdoor realiseren we een kortere doorlooptijd, solide kwaliteit van dienstverlening aan deelnemers en werkgevers en op termijn een verlaging in kosten. Bovendien bereidt het initiatief ons beter voor op de implementatie van het nieuwe pensioencontract en het kan een opmaat zijn naar meer sectorale samenwerking.‘”

Source: PGGM
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer