Rabobank Pensioenfonds: Aandelenportefeuille meer duurzaam en klimaatvriendelijk

24 december 2021

Rabobank Pensioenfonds publiceert: ‘In december is de nieuwe aandelenstrategie van het Rabobank Pensioenfonds van start gegaan. Dit is een belangrijke stap richting meer duurzaam en klimaatvriendelijk beleggen. We hebben een eigen wereldwijde aandelenbenchmark gemaakt, die goed aansluit bij onze doelstellingen voor verantwoord beleggen.

De nieuwe aandelenstrategie brengt 4 voordelen met zich mee

  • Ten eerste verbetert de duurzaamheidsscore van de aandelenportefeuille, omdat we niet meer beleggen in bedrijven met een lage ESG-score.
  • Daarnaast bereiken we een halvering van de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille in 2022, gemeten ten opzichte van medio 2019.
  • Ten derde brengen we de aandelenbeleggingen meer in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, waarbij het accent voor ons pensioenfonds ligt op voedselzekerheid en klimaat.
  • En ten slotte realiseren we ook een flinke verlaging van de beheerkosten. We blijven aan de weg timmeren door ook andere beleggingen te verduurzamen, zoals bedrijfsobligaties, vastgoed en infrastructuur.’
Rabobankorganisatie

Rabobankorganisatie is een OPF met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 31.738 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 25.901 actieve bijdragers en 23.907 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 1%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 114.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 113.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Rabobank Pensioenfonds
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer