Rabobank Pensioenfonds | Marjolein Sol nieuwe niet-uitvoerend bestuurder

20 april 2022

Rabobank Pensioenfonds publiceert op haar website:

Marjolein Sol (1963) is per 1 april 2022 door het bestuur van het pensioenfonds benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder. Zij volgt Harry de Roo op, die per 15 februari 2022 het bestuur heeft verlaten. Hij was bestuurder namens de pensioengerechtigden, met specifieke deskundigheid op het gebied van vermogensbeheer.

Voordracht na brede oproep tot sollicitatie

In november deden we een brede oproep tot kandidaatstelling voor deze functie, onder andere op onze website. Uit een groep sterke kandidaten werd Marjolein Sol als meest geschikt beoordeeld. Zij is door het bestuur voorgedragen aan de pensioengerechtigde achterban en aan onze toezichthouder DNB. Beiden hadden geen bezwaar tegen haar benoeming.

Ervaren bestuurder met diepgaande kennis over vermogensbeheer

Het bestuur is verheugd over de komst van Marjolein Sol. Zij is een ervaren bestuurder en heeft diepgaande kennis over vermogensbeheer bij pensioenfondsen. Die deed zij op in directiefuncties, bestuursfuncties en toezichtfuncties bij pensioenfondsen en -uitvoeringsorganisaties als Achmea Investment Management en PGGM. Als nevenfuncties is zij actief als bestuursadviseur bij Pensioenfonds Vervoer en lid van de Raad van Toezicht van Pensioenfonds Provisum (tot 1 juli 2022).

Rabobankorganisatie

Rabobankorganisatie is een OPF met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 32.434 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 25.901 actieve bijdragers en 23.907 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 2%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 117.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 111.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Rabobank Pensioenfonds
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer