Rabobank Pensioenfonds: Oorlog in Oekraïne

2 maart 2022

Rabobank Pensioenfonds publiceert op haar website:

In de nacht van 23 op 24 februari is Rusland Oekraïne binnengevallen. De gevolgen hiervan zijn op dit moment niet in te schatten, we leven mee met alle getroffenen.

Rabobank Pensioenfonds belegt voor een zeer gering deel van de portefeuille (circa 0,08%) in Russische ondernemingen. Er wordt niet belegd in Russische obligaties of staatsdeelnemingen. De directe impact op de portefeuille is op dit moment klein. Wat de gevolgen zijn voor de economie en de financiële markten is nu nog niet te voorspellen. We monitoren de ontwikkelingen op de voet.

Rabobankorganisatie

Rabobankorganisatie is een OPF met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 31.738 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 25.901 actieve bijdragers en 23.907 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 1%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 114.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 113.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Rabobank Pensioenfonds
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer