Reiswerk pensioenfonds brengt pensioenregeling onder bij multi sectoraal pensioenfonds

9 juli 2020

Reisbranche publiceert in haar jaarverslag:

“De toekomst van de regeling en van het fonds waren in 2019 wederom heel belangrijke thema’s. Ook in 2020 staat dit onderwerp centraal. Wij begrijpen de stelling van de cao-partijen dat een telkens stijgende pensioenpremie of een steeds
lagere opbouw geen houdbare situatie is. Ook is ons fonds klein om zelfstandig voort te bestaan. Wij zien de kosten per deelnemer door veranderende wet- en regelgeving steeds meer oplopen. Voor besluitvorming over de toekomst zijn wij echter afhankelijk van besluitvorming van sociale partners over de aanpassing van de verplichtstelling naar een ander bedrijfstakpensioenfonds.

Ten tijde van het opstellen van dit jaarverslag hebben sociale partners een besluit genomen over de toekomst van de pensioenregeling voor medewerkers in de reisbranche. Sociale partners hebben er voor gekozen de pensioenregeling per 1 januari 2021 onder te brengen bij een multi sectoraal pensioenfonds. Doordat sociale partners dit besluit genomen hebben kan het pensioenfonds medio 2020 starten met onderzoeken hoe het beste met de bestaande, opgebouwde pensioenaanspraken omgegaan kan worden

Aangezien het bestuur heeft vastgesteld dat zelfstandig voortbestaan geen optie is, onderzoekt het bestuur ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag de mogelijkheid van een collectieve waardeoverdracht naar een ander pensioenfonds per 1 januari 2021.

Fondsprofiel Reisbranche:

Reisbranche is een BPFv met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 550 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 10,520 actieve bijdragers en 547 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van 3.4%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 95% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Centric

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer