Rendement nog steeds belangrijk. Roep om aandacht voor ESG neemt toe

16 december 2021

In november heeft SPOA in een onderzoek opnieuw gekeken naar de houding van deelnemers ten aanzien van beleggen en ESG (maatschappelijk verantwoord beleggen). De vorige uitvraag hierover was in november 2018. Sindsdien is er veel veranderd. Nieuwe regelgeving uit Europa roept o.a. pensioenfondsen op om meer aandacht te besteden aan ESG en er open over te communiceren met deelnemers. Ook onder deelnemers van SPOA neemt de roep om aandacht voor ESG toe. ESG was de afgelopen jaren al onderdeel van het beleggingsbeleid. De vraag is of de huidige inspanningen nog wel overeen komen met de wensen van de deelnemers, of dat meer activiteit van SPOA noodzakelijk is.

De goede respons op de enquête onderstreept de betrokkenheid van de apothekers. Van de respondenten vindt 47% het rendement leidend. 42 % van de deelnemers vindt echter ESG het belangrijkst. Dit mag eventueel ten koste gaan van het rendement en dus van de uiteindelijke pensioenuitkering. Deze scores liggen dicht bij elkaar. Rutger van Asselt, lid van de Beleggingscommissie van SPOA is desalniettemin blij met de input uit deze poll. ‘Het is herkenbaar en helpt bij het oplossen van het vraagstuk waar de Beleggingscommissie aan werkt: de juiste balans vinden tussen meer aandacht voor ESG en toch een optimaal rendement behalen. We maken daarbij geen rigoureuze keuzes, maar blijven zorgvuldig afwegen en gaan stapsgewijs te werk, in lijn met wat de deelnemers van ons verwachten.’

Apothekers

Apothekers is een BRF met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 2.099 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 2.949 actieve bijdragers en 1.428 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 2%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 96.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer