SBZ: Uitstel Pensioenakkoord

1 augustus 2021

In 2019 is het Pensioenakkoord gesloten tussen kabinet, vakbonden en werkgeverorganisaties.

Nieuwe pensioenstelsel gaat uiterlijk 1 januari 2027 in

De afspraken over een nieuw pensioenstelsel zijn vorig jaar in een Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen vastgelegd. Het verder uitwerken van het wetsvoorstel kost meer tijd dan gedacht. De wet gaat pas in op 1 januari 2023 (was 1 januari 2022). Uw pensioenregeling moet vervolgens uiterlijk 1 januari 2027 zijn gewijzigd (was 1 januari 2026). Invoering van de wet betekent dat u een nieuwe pensioenregeling krijgt.

Wat betekent het pensioenakkoord voor uw pensioen?

Heel veel, maar dit is het meest ingrijpende: in de toekomst krijgt iedereen een beschikbare premieregeling. U en uw werkgever betalen maandelijks een premie waarmee u uw eigen pensioenkapitaal opbouwt. Dat kapitaal wordt belegd. Met uw pensioenkapitaal koopt u op uw pensioendatum een uitkering. Hoeveel pensioen u krijgt, staat daarom vooraf niet vast. Het hangt af van de beleggingsresultaten en van de economische situatie als u met pensioen gaat.

SBZ Pensioen wil sneller

SBZ Pensioen werkt hard door aan de nieuwe regeling, samen met de sociale partners (werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers). De belangen van onze deelnemers staan bij alle wijzigingen centraal. Daarom streven wij ernaar om uw pensioenregeling ruim vóór 1 januari 2027 aangepast te hebben.

Source: SBZ
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer