Scildon boekt over 2022 solide resultaat in uitdagende markt

3 mei 2023

Scildon publiceert op zijn website:

Levensverzekeringsmaatschappij Scildon heeft opnieuw een operationeel sterk jaar achter de rug, met een forse en winstgevende groei. Dit ondanks de zeer uitdagende marktomstandigheden. Zo staat de markt voor overlijdensrisicoverzekeringen onder druk door een onrustige huizenmarkt en kijken beleggers kritisch naar conflicten in de wereld.

Operationeel resultaat in de plus

Op financieel gebied zijn de voorzieningen verder versterkt en zijn er wijzigingen aangebracht in de beleggingsmix. Die verlagen de solvabiliteit iets op korte termijn, maar leveren op de langere termijn juist een hoger rendement op.

Het boekhoudkundig resultaat vóór rente-effecten (operationeel resultaat) kwam uit op een plus van € 12,3 miljoen. Het totale boekhoudkundig resultaat na belasting is € 39 miljoen negatief. Dit komt vooral door rente-effecten.

Scildon dekt renterisico’s af op basis van de grondslagen voor de solvabiliteitsberekening. Deze grondslagen wijken af van de boekhoudkundige grondslagen.

Positief beeld

Scildon is met name heel tevreden over de combinatie van sterke groei met een hoge klantwaardering.

Source: Scildon
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer