Syntrus Achmea koopt 48 appartementen in Utrecht namens BPL Pensioen

22 april 2022

SAREF publiceert op haar website:

Syntrus Achmea Real Estate & Finance koopt namens BPL Pensioen 48 appartementen in het plan De Kroon op Leeuwesteyn in Utrecht. Anjelica Cicilia, Acquisition & Development director bij Syntrus Achmea, en Johan Bombach, directeur bij Trebbe, tekenden vanmorgen de overeenkomst voor de afname van de woningen.

“Deze appartementen sluiten aan bij de grote vraag naar betaalbare woningen in Utrecht”, zegt Mark Rosenberg, bestuurslid van BPL Pensioen. “De acquisitie past bovendien in onze ambitie om onze woningportefeuille zoveel mogelijk te verduurzamen. Wij verwachten dat deze belegging ook voor onze deelnemers in het pensioenfonds een duurzaam rendement oplevert.”

Johan Bombach, directeur bij Trebbe: “De druk op de woningmarkt in Utrecht is enorm. Het is mooi dat we samen met Syntrus Achmea en BPL Pensioen binnen De Kroon op Leeuwesteyn naast de koopwoningen ook woningen in de middenhuur en vrije sectorhuur kunnen bieden. Zo is deze nieuwe, fijne woonbuurt bereikbaar voor een brede doelgroep.”

Fietsen

De nieuwe woonbuurt Leeuwesteyn, aan de westkant van het Amsterdam-Rijnkanaal, verbindt oud met nieuw Utrecht. Trebbe ontwikkelt en realiseert hier De Kroon op Leeuwesteyn: een stadsblok met 48 appartementen en 30 koopwoningen. De opzet van De Kroon stimuleert het gebruik van de fiets, alle bewoners ontvangen er één bij hun nieuwe woning. Ook worden deelauto’s en bakfietsen beschikbaar gesteld aan de bewoners.

Vernieuwend in het plan is de inzet van PVT-panelen op de daken van de woningen. Deze panelen voorzien de woningen rechtstreeks van warmte, koeling en energie. Ook komt er een windturbine die energie opwekt voor de appartementen. Er wordt een smart deck voor waterberging ingezet. Zo is het plan klaar voor de toenemende hittestress.

Naar verwachting start de bouw rond de zomer van 2022 en wordt de laatste woning in 2024 opgeleverd. De verhuur van de woningen start zes maanden voor de oplevering.

BPL

BPL is een BPFv met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 24.518 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 122.886 actieve bijdragers en 71.190 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 3%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 100.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: SAREF
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer