Werkgevers en vakverenigingen bij Rail & OV kiezen voorlopig voor solidair contract

20 juni 2022

Rail & OV publiceert op haar website:

Werkgevers en werknemers (vakverenigingen) bij Rail & OV hebben op 8 juni 2022 unaniem een voorlopige keuze gemaakt voor de solidaire pensioenregeling. De belangrijkste argumenten van sociale partners voor deze voorlopige keuze zijn:

  • De solidaire regeling biedt de meeste mogelijkheden om de sterke elementen van de huidige regeling te behouden;
  • De solidaire regeling sluit het meest aan op de wensen van de werknemers in de sectoren rail en openbaar vervoer;
  • De solidaire regeling legt meer de nadruk op het samen beleggen en samen risico’s delen;
  • De solidariteitsreserve in de solidaire regeling geeft betere mogelijkheden om pieken en dalen af te vlakken;
  • De keuzes uit de flexibele regeling vereisen deskundigheid van deelnemers, ook op het gebied van beleggen.

Deze keuze is nog voorlopig omdat op dit moment nog niet alle aspecten van de wet duidelijk zijn. In het najaar van 2022 zullen de werkgevers en vakverenigingen een definitieve keuze maken voor de nieuwe pensioenregeling bij Pensioenfonds Rail & OV, mits de wetgeving op dat moment bekend is. Lees hier meer over de nieuwe pensioenregeling.

Rail & Openbaar Vervoer

Rail & Openbaar Vervoer is een BPFn met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 25.523 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 41.721 actieve bijdragers en 37.901 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -6%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 120.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Rail & OV
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer